نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتب مفید

کتب مفید


این کتاب توسط کارشناسان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی،برای استفاده کارشناسان،دانشجویان و مربیان مراکز پیش دبستانی،تهیه شده است و راجع به دو زبانگی و مسائل کودکان مناطق دو زبانه ایران بحث می کند.همچنین برنامه درسی زبان آموزی در مناطق دو زبانه را ذکر می کند.این کتاب شامل بخش های گوناگونی همچون:دوزبانگی،تبیین برنامه زبان آموزی،روند طراحی و تولید یک واحد یادگیری و … می باشد.

 

کتاب مربی؛ آشنایی با برنامه‌ی دوره‌ی پیش‌دبستانی (آمادگی) جلد اول» به قلم نبی‌الله صادقیان و شیرین برزین برای آشنایی مربیان و تولیدکنندگان با چگونگی فرایند تولید محتوای آموزشی، با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان موضوع، در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی در پنج مجلد تدوین شده است که سه جلد نخست این مجموعه به تبیین بخش‌های اول تا سوم راهنما اختصاص دارد.

 

آشنایی با برنامه‌ی دوره‌ی پیش‌دبستانی (آمادگی) جلد دوم» به قلم ترانه فرصت و نبی‌الله صادقیان برای آشنایی مربیان و تولیدکنندگان با چگونگی فرایند تولید محتوای آموزشی، با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان موضوع، در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی در پنج مجلد تدوین شده است که سه جلد نخست این مجموعه به تبیین بخش‌های اول تا سوم راهنما اختصاص دارد.

 

کتاب مربی؛ آشنایی با برنامه‌ی دوره‌ی پیش‌دبستانی (آمادگی) جلد سوم» به قلم نبی‌الله صادقیان و شیرین برزین برای آشنایی مربیان و تولیدکنندگان با چگونگی فرایند تولید محتوای آموزشی، با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان موضوع، در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی در پنج مجلد تدوین شده است که سه جلد نخست این مجموعه به تبیین بخش‌های اول تا سوم راهنما اختصاص دارد.

 

 

این کتاب برای استفاده دانشجویان رشته علوم تربیتی (گرایش پیش دبستانی) در درس های برنامه ریزی در دوره پیش از دبستان و آموزش و پرورش پیش دبستانی در دوره کارشناسی ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه مندان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز از آن بهره مند شوند.