نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رونمایی استاندار از برنامه عملیاتی سال 1399 در شورای آموزش و پرورش استان یزد

رونمایی استاندار از برنامه عملیاتی سال 1399 در شورای آموزش و پرورش استان یزدبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ "سعیده بهادر زاده" دبیر شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول بنیادین در استان در این رابطه گفت: سند تحول بنیادین یک سند ملی است، که برای اجرایی شدن آن نیاز به عزم ملی است. 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، با اشاره به دومین برنامه ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش که مبتنی بر زیرنظام های سند در سال 99 است گفت: این برنامه شامل 1506 فعالیت و 245 برنامه می باشد که 191 برنامه و 831 فعالیت آن در دستور کار مستقیم استان می باشد که پس از برش منطقه ای و ارسال به نواحی و مناطق مجددا برش خورده و در اختیار مدیران مدارس جهت برنامه ریزی و اجرایی نمودن آن قرار می گیرد . 
"سعیده بهادر زاده" گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر توسعه مشارکت های مردمی در نهاد تعلیم و تربیت تأکیده شده است و بر همین اساس ضروری است تا زمینه مشارکت های همگانی در آموزش و پرورش فراهم گردد .  
وی گفت: جهت اجرایی شدن سند تجول بنیادین نیاز به نقشه راه در 4 لایه نظری، لایه برنامه ای، لایه نهادی و لایه اجرایی
است .
دبیر شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول بنیادین در استان اظهار داشت:در لایه سوم یعنی لایه نهادی ضروری است دیگر دستگاه ها با آموزش و پرورش همکاری و مشارکت کنند چرا که آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت کشور است و جهت ایجاد تحول در برنامه های آموزش و پرورش نیاز مند همکاری و همراهی و حمایت تمامی دستگاه های اجرایی جهت هم افزایی و پیشبرد بهتر اهداف هستیم. 
وی یکی از فعالیت های ابتکاری استان یزد را احصا دستگاه های برون سازمانی مطابق با برنامه های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش دانست که در اختیار استاندار استان قرار گرفت .
عقد تفاهم نامه همکاری با ادارات و دستگاه ها از  مصوبات این جلسه بود.