نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه طرح" انسداد مبادی بی سوادی "دراستان برگزارگردید.

جلسه کارگروه طرح" انسداد مبادی بی سوادی "دراستان برگزارگردید.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد، سعیده بهادر زاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل درنشست کارگروه انسداد مبادی بی سوادی در راستای جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل دراستان ضمن آرزوی قبولی طاعت وعبادات در ماه پرفیض و برکت رمضان، یکی ازدستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را عدالت آموزشی برشمرد. وی با بیان اینکه لازمه انسداد مبادی بی سوادی، عزم ملی و همکاری همه ی مردم و مشارکت دستگاه های مختلف می باشد این برنامه را از مهم ترین رسالت های آموزش و پرورش برای رسیدن به عدالت آموزش دردو محور کمی وکیفی دانست. وی در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از وضعیت آماری بازماندگان از تحصیل و تکرارپایه استان به تفکیک منطقه ای ارائه نموده و به تشریح فرم گزارش دهی وزارت متبوع پرداخت. در ادامه "امین الرعایا " معاون سوادآموزی اداره کل ، مهم ترین اقدام در مرحله اول را شناسایی دقیق این عزیزان دانستند و  فرمودند اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم و جلب همکاری سایر ارگان های دولتی و خیریه درجهت جذب دانش آموزان بازمانده، گام مهم بعدی می باشد. درخاتمه این نشست، حضار درجلسه، نظرات و پیشنهادات خود را جهت شناسایی هرچه سریع تر و دقیق تر دانش آموزان بازمانده از تحصیل ارائه نمودند.