نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی –تربیتی (فرم الف) در نوبت اول سال تحصیلی 98-1397

تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی –تربیتی (فرم الف) در نوبت اول سال تحصیلی 98-1397  از آنجا که هیچ گونه تغییری در فرآیند ثبت و تکمیل نمون برگ الف (گزارش پیشرفت تحصیلی- تربیتی دانش آموزان دوره ی ابتدایی) نسبت به سال گذشته به و جود نیامده است، به اطلاع می رساند بر اساس مجوز شماره 66651/120 مورخ 01/10/1394  شورای عالی آموزش و پرورش، همکاران می توانند همچنان از روش دستی یا تایپی، در تکمیل نمون برگ مذکور استفاده نمایند. لذا با توجه به مسئولیت معلم یا مربی در این خصوص، اختیار چگونگی تکمیل آن بر عهدۀ ایشان می باشد. ضمن اشاره به این که در صورت نیاز، نرم افزار رایگان ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی - تربیتی در سایت دبیرخانه ارزشیابی کیفی – توصیفی به آدرسdqe.pga.medu.ir  موجود است. یادآوری می شود استان ها، مناطق و مدارس می توانند با رعایت مقررات  نرم افزار های رایگان دیگر ی را که به معلمان و مربیان در تکمیل نمون برگ الف کمک کند، تولید و معرفی نمایند. از این رو هرگونه توصیه و تأکید بر استفاده از نرم افزار دیگر توسط هر فرد، گروه و سازمانی ممنوع می باشد.

لازم به ذکر است این معاونت با همکاری مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و سنجش آموزش و پرورش در حال آماده سازی و ایجاد امکان ثبت عملکرد دانش آموزان و گزارش های مربوطه (ارزشیابی کیفی – توصیفی) در سامانه یکپارچه دانش آموزی است که با  نهایی شدن آن ابلاغ خواهد شد.