نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی دست ورزی تا اندیشه ورزی

برگزاری کارگاه آموزشی دست ورزی تا اندیشه ورزی


به همت انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی کارگاه دست ورزی تا اندیشه ورزی با حضور 40 نفر از کارشناسان آموزش ابتدایی برگزار شد.

رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گفت این کارگاه آموزشی با هدف توانمند سازی معلمان در زمینه شیوه های مناسب تدریس و توسعه یادگیری عمیق در دانش آموزان به جای تکیه بر محفوظات  در پژوهشگاه برازنده مقدم ناحیه یک یزد برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد " محمد نعیمی پور" افزود این کارگاه آموزشی به همت انجمن علمی ، آموزشی معلمان ابتدایی استان و با حضور کارشناسان آموزش ابتدایی ، سرگروه های آموزشی و تنی چند از راهبران آموزشی  برگزارشد و حاضران از آموزش ها و مطالب یکی از مدرسان برجسته و متخصص  دست ورزی در قالب ساخت و انجام 11 پروژه علمی کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی استفاده کردند.