نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی و تبیین طرح ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی استان یزد بر اساس برنامه های وزارت آموزش و پرورش در سال 99-98 مستند به برنامه اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه

بررسی و تبیین طرح ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی استان یزد بر اساس برنامه های وزارت آموزش و پرورش در سال 99-98 مستند به برنامه اجرایی سند تحول بنیادین در طول برنامه ششم توسعه 

 به گزارش دفتر آموزش دبستاني و به نقل از معاونت آموزش ابتدايي استان یزد، جلسه بررسی و تبیین  برنامه های سال تحصیلی 99-98 بر اساس برنامه های وزارت آموزش و پرورش مستند به برنامه اجرایی سند تحول بنیادین و مربوط به شاخص ها و طرح های دوره ابتدایی جهت تحقق اهداف کمی (برش استانی) طی روزهای 5/5/98 لغایت 9/5/98 و براساس برنامه زمان بندی اعلام شده به شهرستان و مناطق در محل دفتر معاونت آموزش ابتدایی اداره کل و با حضور معاونین آموزشی و کارشناسان آموزش ابتدایی شهرستان/مناطق 14 گانه استان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های همکاران در خصوص اجرای مطلوب طرح های دوره ابتدایی در سال تحصیلی گذشته، به تشریح و تبیین اهداف طرح ها و برنامه های دوره ابتدایی در سال تحصیلی جاری پرداخته و به لزوم برنامه ریزی مناسب جهت دستیابی به اهداف تعیین شده تاکید نمودند. سپس رؤسای ادارات دوره اول و دوم و رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی ضمن بررسی عملکرد سال تحصیلی گذشته به تفکیک شهرستان/ منطقه با حضور معاون آموزشی و کارشناسان آموزش ابتدایی مربوطه، طرح ها و برنامه های اداره خود را بر اساس برنامه های وزارت آموزش و پرورش در سال 99-98 و انتظارات از همکاران جهت اجرای هر چه بهتر آن را تشریح نمودند.