نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه هماهنگی انسداد مبادی بی سوادی

اولین جلسه هماهنگی انسداد مبادی بی سوادی به گزارش روابط عمومی اداه کل آموزش و پرورش و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی اولین جلسه هماهنگی انسداد مبادی بیسوادی در روز شنبه 7/5/97 با حضور معاون آموزش ابتدایی، معاون سواد آموزی ، رئیس و کارشناسان دوره دوم آموزش ابتدایی ، رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و معاونین آموزش ابتدایی نواحی یک و دو یزد برگزار گردید. آقای امین الرعایا معاون محترم سواد آموزی به ارائه آمار سرشماری سال95 و وضعیت کودکان بی سواد 6 تا 9 ساله پرداخته و این آمار را برای استان غیرقابل قبول دانسته و از همکاران درخواست کردند با ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش آن اقدام گردد .در ادامه  سرکار خانم بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی افزود آمار دانش آموزان تارک تحصیل استان که از سوی وزارت اعلام گردیده 924 نفر می باشد  که  لازم است راهکارهای  مناسب جهت شناسایی و جذب این عزیزان در نظر گرفته  شود.  و در پایان مصوبات جلسه به شرح ذیل  اعلام گردید: درخواست آمار اسمی کودکان بی سواد به تفکیک ایرانی واتباع از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اقدام جهت تامین اعتبار ویژه برای شناسایی دانش آموزان بازمانده و تارک تحصیل، برنامه ریزی جهت تعیین افراد برای شناسایی دانش آموزان تارک تحصیل (بویژه استفاده از سرباز معلمان) و صدور ابلاغ جهت این عزیزان .