نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج جشنواره الگوهای برتر تدریس (معماری نوین تدریس ) دوره ابتدایی استان یزد

اعلام نتایج جشنواره الگوهای برتر تدریس (معماری نوین تدریس ) دوره ابتدایی استان یزداعلام نتایج جشنواره الگوهای برتر تدریس (معماری نوین تدریس ) دوره ابتدایی استان یزد

نتایج جشنواره الگوهای برتر تدریس (معماری نوین تدریس ) دوره ابتدایی که در پایه های اول تا ششم برگزار گردیده اعلام شد.

به گزارش معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره ابتدایی که با هدف ارتقا مهارت ها وصلاحیت های حرفه ای معلمان ،تسهیل وتعمیق روش های یادگیری، آشنایی با روش های نوین یاددهی-یادگیری، توسعه فعالیت های گروهی درمیان همکاران و اشاعه وتوسعه الگوها وتجارب موفق همکاران دوره ابتدایی برگزار گردید

این جشنواره در پایه های اول تا ششم و همچنین کلاس های چندپایه  با شرکت 20 درصد آموزگاران دوره ابتدایی استان و به صورت گروهی و فردی طی سه مرحله مدرسه ای ، منطقه و استانی برگزار گردید که نتایج آن در دو بخش مدارس عادی دولتی و مدارس خاص(شاهد،غیرانتفاعی و قرآنی) به شرح ذیل می باشد.

نتایح جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره ابتدایی استان یزد

سال تحصیلی 97-96

مدارس عادی دولتی و چندپایه

پایه

نام منطقه

نام آموزشگاه

اعضای تیم

رتبه

اول

ناحیه یک

دخترانه نور ایمانی

طیبه طاهری

اول

ناحیه یک

دخترانه بی بی معصومه سهیلی

مهدیه نعمتی- افسانه حقیر- زهرا اسلامی

دوم

مهریز

اخوان طباطبایی

فاطمه طحان- مرضیه زارع بیدکی- طاهره دهقانی زاده

سوم

دوم

اشکذر

فاطمه الزهرا

مرجان روستایی- فاطمه حاجی یوسفی

اول

تفت

علویه اسلامی

مهنازالسادات جلیلی فراشاه- وحیده السادات نجفی فراشاه- سمانه فلاح تفتی

دوم

ناحیه دو

شهید گلدانساز

سیده مهناز آیت اللهی- مریم کاظمی- نجمه السادات حسن یزدی

سوم

سوم

ناحیه یک

دخترانه بی بی معصومه سهیلی

فائزه استقامت- سیما اسلامی- سمانه اسلامی

اول

مهریز

پروین اعتصامی

سمیه ایازی نژاد- سودابه قدوسی- فاطمه زارع زاده

دوم

ناحیه یک

دخترانه بی بی معصومه سهیلی

محدثه مرادی پور- زرین دهقان- زهرا جلیلی

سوم

چهارم

ابرکوه

دخترانه دین و دانش

طاهره جهانگیری- محبوبه کاظمی

اول

ناحیه یک

پسرانه مادر

الهام جعفری کافی آباد- فاطمه زارع زاده رشکوئیه- خدیجه ابراهیمی باجگانی

دوم

ناحیه دو

پسرانه شهید  راضی دو

الهه شریفی نیا- آتنا انتظاری- مرجان بذر افشان

سوم

پنجم

ناحیه یک

دخترانه جمال سلطانی

حانیه سلطانی- افسانه سلطانی- زهرا سالاری نیا

اول

ناحیه دو

دخترانه رضوان محمدآباد

یاسمن شایق

دوم

اشکذر

سمیه

زهره حدادی- مهدیه کمالی- فاطمه تهمتن

سوم

ششم

ناحیه یک

دخترانه معلم

مهدیه آزادی- الهام گلزاری- منیره دهقان

اول

ناحیه یک

دخترانه هادی

بی بی طاهره جمال الدینی- جلیله السادات حکیمی- سعیده السادات جمال الدینی

دوم

مروست

زکیه

سودابه فلاحتی

ناحیه دو

پسرانه شهید راضی دو

محمد رضا بذر افشان- محمد هادی حق جو- زهرا زاهدی کیا

سوم

چند پایه

نیر

ولایت

اعظم برزگری بنادکوکی- سکینه هاشمی مجومرد- اعظم سیف الدینی-مرضیه برزگری

منتخب

 

 

 

اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد

نتایح جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره ابتدایی استان یزد

سال تحصیلی 97-96

مدارس غیرانتفاعی ،شاهدو قرآنی

پایه

نام منطقه

نام آموزشگاه

اعضای تیم

رتبه

اول

ناحیه یک

پسرانه جوادالائمه

حمیده آخوندا- فاطمه فلاح- زهرا مدرسی زاده

اول

ناحیه دو

غیردولتی پسرانه سما

راضیه راحتیان- سمانه قرائت گو-  راضیه صدیقی

دوم

دوم

ناحیه یک

پسرانه جوادالائمه

فرشته پنابادی- مائده اصفهانی پور- عاطفه طاهر نژاد

اول

ناحیه یک

شاهدشهیدخرم نژاد

مرضیه طباطبا یی- سارا منگلی- مرجان شریفی

دوم

ناحیه دو

قرآنی عطایی فرد

حمیده پور محمدعلی- فاطمه شفیعی-  فریبا باقری

سوم

سوم

ناحیه دو

قرآنی عطایی فرد

مرجان شهریزاده- فرحناز لطفی پور- محمد صالح نیکو نژاد

اول

ناحیه دو

غیردولتی پسرانه اختر نوین

مریم السادات فخیم پور

دوم

ناحیه یک

شاهدحسین وفاطمه

بی بی اقدس دهقانی- سمانه قادری- بی بی مریم حسینی مطلق

ناحیه دو

غیردولتی قرآنی توحید

فاطمه رضایی- رقیه شهرداری فرد- مریم اسلامی

سوم

چهارم

ناحیه یک

دخترانه شاهدکوچه بیوک

آزاده کریمی- آزاده یارمند- معصومه عیاشی

اول

بافق

قرآنی شهید اکرمی

صدیقه فلاح فضل آبادی- الهام میرزایی بافقی- زهرا سالک بافقی

دوم

ناحیه دو

قرآنی عطایی فرد

فاطمه حسینی- مهدیه حیدری پور- علی طاهر نژاد

سوم

پنجم

ناحیه دو

دخترانه شاهد شهید قائدی

فخرالسادات طبایی- مژگان اسلامی- فاطمه دهقان

اول

ناحیه یک

دخترانه شاهدکوچه بیوک

زویا حاجی نژاد- سهیلا وطن خواه- مهدخت میرزاسلیمانی

دوم

ناحیه دو

دخترانه سما

ناهید کوهپایی زاده-  بهناز فیاض- مریم توکلی

سوم

ششم

ناحیه دو

دخترانه شاهد شهید قائدی

سعیده قاسمیان- معصومه بنا نیری- نادره السادات پارسائیان

اول

ناحیه یک

دخترانه شاهدکوچه بیوک

راضیه بصیری- زهرا میرجلیلی- الهه بابایی

دوم

 

 

 

اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد