ارتقاء جایگاه استان در افزایش نرخ پوشش پیش دبستانی
ارتقاء جایگاه استان در افزایش نرخ پوشش پیش دبستانی
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به نقل از مجتبی میزساز کارشناس مسئول اداره دوره اول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی با پیگیری های صورت گرفته از جانب مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان و پیگیری ها و مصاحبه های خبری،رادیویی و...
جلسه مدیران مدارس ابتدایی استان یزد در ارتباط با بازگشایی مدارس برگزار شد
جلسه توجیهی بازگشایی مدارس ابتدایی با حضور مدیران مدارس ابتدایی استان...
جلسه مدیران مدارس ابتدایی استان یزد در ارتباط با بازگشایی مدارس برگزار شد
به گزارش معاونت آموزش ابتدایی استان یزد ، جلسه توجیهی بازگشایی مدارس ابتدایی استان با حضور سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی ، دکتر وحید جعفری مدیرگروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان و مدیران مدارس دوره ابتدایی مناطق و...
جلسه تبیین بسته تحولی خوانا با حضور مدیر کل دفتر دبستانی وزارت
جلسه تبیین بسته تحولی خوانا با حضور مدیر کل دفتر دبستانی وزارت
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به نقل از مجتبی میزساز کارشناس مسئول اداره دوره اول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی جلسه تبیین بسته تحولی خوانا با حضور محسن موحدی فرد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد،دکتر حسینی مدیر کل دفتر...
جلسات ویدئو کنفرانس توجیه و تبیین طرح ها و برنامه های آموزش ابتدایی برگزار گردید.
جلسات ویدئو کنفرانس توجیه و تبیین طرح ها و برنامه های آموزش ابتدایی برگزار گردید.
در راستای توجه و تبیین طرح و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی استان به ویژه موضوع کیفیت بخشی آموزش و بررسی عملکرد مدارس در شرایط بیماری کرونا، جلسات ویدئو کنفرانس ویژه تمامی معاونین و کارشناسان آموزشی ادارات مناطق و نواحی و همچنین مدیران مدارس دوره...
معاون آموزش‌ ابتدایی استان از تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های همکار جهت شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل دوره‌ی‌ ابتدایی خبر داد.
معاون آموزش‌ ابتدایی استان از تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های همکار جهت شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل دوره‌ی‌ ابتدایی خبر داد.
به گزارش معاونت آموزش ابتدایی و به نقل از اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی استان یزد با اعلام این خبر گفت: به منظور شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل گروه سنی 11-6 سال کارگروه تخصصی در استان...
مدیران مدارس در تدوین برنامه سالانه باید رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی را مورد توجه قرار دهند.
مدیران مدارس در تدوین برنامه سالانه باید رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی را مورد توجه قرار دهند.
مدیران مدارس در تدوین برنامه سالانه باید رویکرد تمام ساحتی و اهداف برنامه درسی را مورد توجه قرار دهند.
جلسه سرگروههای آموزشی نواحی و مناطق استان یزد با حضور دکتر رضا مددی مشاور وزیر برگزار شد
مهمترین حرف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، استقرار تعلیم و تربیت تمام...
جلسه سرگروههای آموزشی نواحی و مناطق استان یزد با حضور دکتر رضا مددی مشاور وزیر برگزار شد
این جلسه که به صورت برخط برگزار شد کلیات موارد مربوط به تعلیم و تربیت تمام ساحتی ارائه شد. سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی ضمن خوش آمد گویی گفت: گروههای آموزشی، سازمان یادگیرنده ای هستند که همه ی اعضای آن تلاش می کنند که ضمن شناسایی حوزه...
جلسه هم اندیشی مدرسان طرح خوانا استان با سرگروه های آموزشی بسته تحولی خوانا
جلسه هم اندیشی مدرسان طرح خوانا استان با سرگروه های آموزشی بسته تحولی خوانا
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به نقل از مجتبی میزساز کارشناس مسئول اداره دوره اول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی جلسه هم اندیشی مدرسان وسرگروه های آموزشی بسته تحولی خوانا در جهت همفکری در خصوص تولید بسته تحولی در استان در روز...
آغاز دوره آموزشی معلمان مجری بسته تحولی خوانا در استان یزد
آغاز دوره آموزشی معلمان مجری بسته تحولی خوانا در استان یزد
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به نقل از فریبا دهقانی رئیس اداره دوره اول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی، آموزش آموزگاران مدارس مجری طرح مدرسه خوانا از روز سه شنبه 99/09/18 در کانال شاد استانی با سخنرانی معاونت آموزش...
جلسه هم اندیشی معاون آموزش ابتدایی با مدرسان استانی خوانا برگزار گردید.
جلسه هم اندیشی معاون آموزش ابتدایی با مدرسان استانی خوانا برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به نقل از فریبا دهقانی رئیس اداره دوره اول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی ، جلسه ای با هدف هم اندیشی در خصوص اجرای بسته تحولی خوانا با حضور مدرسین استانی طرح برگزار گردید . در...
سلام
سلام
سلام
سلام
جشنواره الگوهای برتر مدیریتی
جشنواره الگوهای برتر مدیریتی
جشنواره الگوهای برتر مدیریتی
جشنواره الگوهای برتر مدیریتی
جشنواره خلاقیت ها و توانمندی های معلمین و دانش آموزان دوره ابتدایی
جشنواره خلاقیت ها و توانمندی های معلمین و دانش آموزان دوره ابتدایی
جشنواره خلاقیت ها و توانمندی های معلمین و دانش آموزان دوره ابتدایی
جشنواره خلاقیت ها و توانمندی های معلمین و دانش آموزان دوره ابتدایی
یــــزد شناسی
یــــزد شناسی
یــــزد شناسی
یــــزد شناسی
طرح ارزیابی مدارس دوره ابتدایی
طرح ارزیابی مدارس دوره ابتدایی
طرح ارزیابی مدارس دوره ابتدایی
طرح ارزیابی مدارس دوره ابتدایی
طرح مطالعه مفید
طرح مطالعه مفید
طرح مطالعه مفید
طرح مطــــالعه مفید
آمادگی727 دبستان استان برای میزبانی114 هزار دانش آموز یزدی
آمادگی727 دبستان استان برای میزبانی114 هزار دانش آموز یزدی
معاون آموزش و پرورش استان یزد: آمادگی 727 دبستان استان برای میزبانی ۱۱۴ هزار دانش‌آموز یزدی معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه امسال ۷۲۷ مدرسه ابتدایی در یزد میزبان ۱۱۴ هزار دانش آموز است، گفت:...
آقای یزدان پناه مدیرکل دفترآموزش وپرورش عشایرکشور
آقای یزدان پناه مدیرکل دفترآموزش وپرورش عشایرکشور
آقای یزدان پناه مدیرکل دفترآموزش وپرورش عشایرکشور
گزارش دو سالانه دفتر آموزش و پرورش عشایر رادر گردهمایی معاونین آموزش ابتدایی استانها ارائه نمودند
آقای مهندس دیمه وردر گردهمایی معاونین آموزش ابتدایی سراسر کشور
آقای مهندس دیمه وردر گردهمایی معاونین آموزش ابتدایی سراسر کشور
آقای مهندس دیمه وردر گردهمایی معاونین آموزش ابتدایی سراسر کشور
مدیریت مدارس ، حرفه ای ترین شغل در آموزش وپرورش است
دکتر فضلی مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی
دکتر فضلی مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی
دکتر فضلی مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی
گزارش عملکرد واقدامات دفتر آموزش پیش دبستانی رادر گردهمایی معاونین اموز ش ابتدایی استان هاتشریح کرد
مهندس صادق پور درگردهمایی معاونین آموزش ابتدایی
مهندس صادق پور درگردهمایی معاونین آموزش ابتدایی
مهندس صادق پور درگردهمایی معاونین آموزش ابتدایی
رکان سه گانه معنویت ؛ خیر خواهی ،حقیقت طلبی و محبت ورزی
با حضور دکتر فانی
با حضور دکتر فانی
با حضور دکتر فانی
مراسم اختتامیه گردهمایی مشترک معاونین آموزش ابتدایی ، روسای گروه ابتدایی ،تکنولوژی و روسای ادارات عشایری سراسر کشور برگزار شد.
گردهمایی ائمه جماعت مدارس استان یزد
گردهمایی ائمه جماعت مدارس استان یزد
گردهمایی ائمه جماعت مدارس استان یزد با حضور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی و نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد برگزار شد.
۵۰۰ پژوهش سرای دانش آموزی در کشور فعال است
معاون وزیر:
۵۰۰ پژوهش سرای دانش آموزی در کشور فعال است
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از فعالیت 500پژوهش سرای دانش آموزی در کشور خبر داد و اعلام کرد: در نظر داریم این تعداد را به 720 پژوهش سرا در سالهای آینده برسانیم.
نابغه یزدی
نابغه یزدی

نوآموزی که محاسبات ذهنی ریاضی را با سرعتی بالاتر از ماشین حساب انجام می دهد امسال دانش آموز کلاس اول یکی از دبستانهای یزد است. نوآموزی که محاسبات ذهنی ریاضی را با سرعتی بالاتر از ماشین حساب انجام می دهد...

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دبیرخانه هویت کودکان ایرانی اسلامی
دبیرخانه هویت کودکان ایرانی اسلامی

مسابقات علمی عملکردی98-97
مسابقات علمی عملکردی98-97

برنامه تدبیر
برنامه تدبیر

طرح کرامت
طرح کرامت

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

ارزشیابی توصیفی
ارزشیابی توصیفی

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

راهنمای مربی پیش دبستانی
راهنمای مربی پیش دبستانی


خدمات الکترونیک صفحه نخست آرشیو اخبار مدیران معلمان و مربیان دانش آموزان والدین معاون آموزش ابتدایی اداره دوره اول ابتدایی و پیش دبستانی اداره دوره دوم ابتدایی اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی آموزش و پرورش عشایر