دعاي فرج امام زمان

 
               
لینک ها
 


 
 
           


 

معرفی کتاب آبان ماه                      

معرفي مختصر كتاب:
شکاف آموزشی، به مفهومی بیش از تفاوت‌های بین فرهنگی آموزش اشاره دارد و شامل تفاوت‌هایی است که میان انواع آموزش مورد نیاز برای دستیابی به آرمان‌ها و ایده‌آل‌های مردم و نوع آموزش در بیش‌تر مدارس وجود دارد. شکاف آموزشی زمانی معنادار می‌شود که متوجه می‌شویم که کشورهای دیگر به صورت مستمر موجبات بهبود رویکردهای آموزشی خود را فراهم می‌آورند. برای بهبود واقعی آموزش باید بر میزان سرمایه‌گذاری خود در زمینة مشارکت معلمان در بالا بردن توان حرفه‌ای یک دیگر در عرصة‌ آموزشی بیفزاییم و این موضوع، نوع دیگری از شکاف آموزش است. کتاب حاضر، حاصل پژوهشی تطبیقی و بین‌المللی در فرهنگ آموزش ریاضی در کشورهای ژاپن،‌ آلمان و ایالات متحدة آمریکا است که براساس مطالعات ویدیویی «تیمز» انجام شده است. نتایج این پژوهش تفاوت‌های آموزش ریاضی را در کشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می‌دهد و راهکارهای نوینی را در راستای بهبود آموزش ریاضی ارائه می‌کند.
 
لینکستان