نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه دوم کشوری بخش فعالیت های فرهنگی نشریات رشد توسط استان یزد


به گزارش روابط عمومی بنا به گفته  سعیده بهادرزاده، معاون آموزش ابتدایی استان، در اختتامیه نوزدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد، استان یزد موفق به کسب رتبه دوم در بخش فعالیت های فرهنگی گردید.

شایان ذکر است نوزدهمین همایش معاونان و نمایندگان رشد در روز های 9 و10 شهریور در تنکابن به میزبانی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی وزارت برگزار شد.

هم چنین  نماینده  استان یزد به عنوان یکی از اعضای کارگروه کشوری نشریات رشد انتخاب گردید.