نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تکالیف مهارت محور در ناحیه یک


کارگاه تکالیف مهارت محور ابتدایی تشکیل شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی   کارگاه تکالیف مهارت محور ویژه آموزگاران پایه دوم وسوم درمحل سالن اندیشه ناحیه یک برگزارشد.

طرح تکالیف مهارت محور باهدف پرهیز از حافظه محوری، افزایش نشاط و شوق یادگیری، توسعه یادگیری مادام العمر و کاهش استرس مخرب ناشی از تکالیف سنتی، کاهش وزن کیف دانش آموزان و تقویت مهارت‌های زندگی در دانش آموزان اجرا می‌شود.

با اجرای این طرح در واقع بخشی از فعالیت های یادگیری به صورت تمرینی در جهت آموزشی و یادگیری مهارت‌های اساسی مانند خواندن، نوشتن حساب کردن، مشاهده کردن، سخن گفتن و گوش دادن در کلاس درس در تعامل و مشارکت معلم و دانش آموزان انجام می‌شود.

معلم در زمان رسمی کلاس پس از آموزش و شناسایی دشواری های یادگیری دانش آموزان، تکالیفی را جهت تثبیت و تعمیق یادگیری تعیین می‌کند و مهارت‌های موردنیاز محیط واقعی زندگی در خارج از کلاس درس در قالب تکالیف مهارت محور ارائه می‌شود که معلم با خلاقیت خویش فعالیت‌های عملی متعدد و متنوعی را با توجه به ویژگی و شرایط و اقتضائات دانش آموزان طراحی می کند.

شایان ذکر است "حمید ابراهیمی"رئیس اداره تکنولوژی گروه های آموزشی اداره کل و"مجتبی میز ساز"کارشناس تکنولوژی ادره کل از کارگاه بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: