نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش" یادگیری مبتنی بر پروژه "ویژه مربیان پیش-2- مراکز پیش دبستانی نواحی یک و دو برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش  سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی استان اظهار داشت ، همایش " یادگیری مبتنی بر پروژه "ویژه مربیان پیش(2) مراکز پیش دبستانی نواحی  1و2 برگزار شد. نظر به تغییر رویکرد آموزش در دوره پیش دبستانی از شیوه ی واحد کار به یادگیری مبتنی بر پروژه در سال تحصیلی جدید در نواحی 1 و 2 ،معاونت آموزش ابتدایی اقدام به تهیه بسته آموزشی نموده است تا جایگزین محتوای مکتوب سالهای گذشته گردد ، لذا در این راستا  همایشی با عنوان " یادگیری مبتنی بر پروژه " با هدف توجیه و تبیین بسته آموزشی مذکور در سالن آیت ا... خاتمی مرکز استعدادهای درخشان برگزار گردید. در این همایش که حدود  400 نفراز مربیان حضور داشتند سعیده بهادرزاده در خصوص تغییرات لحاظ شده و همچنین تفاوت رویکردهای جدید با شیوه های گذشته سخنانی را ایراد نمود و در ادامه دکتر علی جلالی به ضرورت توجه به رویکردهای جدید و به کارگیری روش هایی که کودکان را به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل  می کند پرداخت.