نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش نقد و بررسی یادگیری مبتنی بر پروژه در دوره ی پیش دبستانی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش  و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی،  درهمایشی که  با حضور کلیه ی مربیان مراکز پیش دبستانی نواحی  1 و 2  در سالن آیت ا... خاتمی استعدادهای درخشان برگزار شد، بسته آموزشی دوره پیش دبستانی و یادگیری پروژه محور مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ابتدا سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل ضمن تشکر از کلیه ی مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی که با پیگیری و تلاش و کوشش نسبت به اجرای برنامه های دوره ی پیش دبستانی اقدام می کنند نکاتی را درباره اهمیت دستاوردهای یادگیری پروژه محور بیان نمودند. در ادامه مربیان 5 مرکز پیش دبستانی گزارش عملکرد خود را در مورد اجرای پروژه های شناخت خود (من کیم؟)
و خانواده برای مربیان ارائه نمودند.