نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش تخصصی سرگروه‌های آموزشی دوره ابتدایی استان یزد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی استان،رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت متبوع  اظهار داشت: سرگروه‌ها حلقه اتصال اداره و مدرسه هستند و حضور این افراد در کنار معلمان می تواند موجب ارتقای بنیه علمی معلمان و پیشرفت آموزش و پرورش در مدارس شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت در این همایش گفت: سرگروه ها‌ی آموزشی یکی از بازو‌های اجرایی ما در کیفیت بخشی در دوره ابتدایی هستند.
حکیم زاده افزود: بنابراین باید با هم اندیشی سرگروه‌های آموزشی نقشه راهی را تهیه کنیم تا کیفیت یادگیری در دوره ابتدایی ارتقا پیدا کند.سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی استان گفت: ۲۲۰ سرگروه از کل استان در این همایش فعالیت‌های کیفیت بخشی خودرا در قالب ۶ کارگروه بازی و یادگیری، اختلالات یادگیری، سواد خواندن،نوشتن و سواد مالی، تکالیف مهارت محور و ارزشیابی توصیفی و کار بست فناوری فعالیتهایشان را به اشتراک گذاشته اند.

بهادرزاده افزود: قرار است اسفند ماه همه فعالیت‌ها به صورت یک بسته آموزشی در اختیار معلمان سراسر استان قرار بگیرد تا شاهد یک آموزش و پرورش کیفی باشیم.