نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست استانی بررسی تفاهم نامه آموزش ابتدایی

نشست استانی بررسی تفاهم نامه آموزش ابتدایی به وزرات در سال تحصیلی 96-95

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت:

 این جلسه  که با حضور  روسای ادارات و کارشناسان حوزه آموزش ابتدایی در دفتر معاونت برگزار گردید، 21 عنوان فعالیت های تفاهم نامه از لحاظ عملکرد سال تحصیلی گذشته و پیش بینی جهت اجرا در سال آینده مورد بررسی  قرار گرفت. به همین منظور چالش ها  و مشکلات پیش رو در روند اجرای تفاهم نامه احصاء گردیده و قرار شد به دفتر آموزش ابتدایی وزارت منعکس گردد. 

 

آدرس کوتاه: