نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان یزد از فعالیت 20 راهبر آموزشی – تربیتی در سال تحصیلی جدید خبر داد.


 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی  ؛ سعیده بهادرزاده اظهار داشت : در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در  بیانیه گام دوم انقلاب به منظور تحقق عدالت آموزشی، اجرایی نمودن هدف عملیاتی 5 سند تحول بنیادین و برنامه اولویت دار 8 معاونت آموزش ابتدایی در سال 1398 و به منظورارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی کلاس های چند پایه و روستایی  و توانمند سازی و مهارت آموزیهمکاران شاغل در این مدارس، 20 راهبر آموزشی – تربیتی در سال تحصیلی جدید فعالیت خواهند داشت.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل اجرایی راهبران ابلاغی از معاونت آموزش ابتدایی وزارت و با توجه به تغییر 6 راهبر استان، دو برابر ظرفیت بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل(داشتن حداقل ده سال سابقه، مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و نیمه مرتبط و حداقل داشتن پنج سابقه مدیریت مدارس ابتدایی و کلاس های چند پایه ) توسط مناطق و نواحی به استان اعلام گردیده است و مصاحبه علمی - تخصصی به صورت استانی در حال انجام بوده و نتایج نهایی 26 شهریورماه اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است  قریب 280 کلاس چند پایه در استان دایر وفعال می باشد.