نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله اول مسابقات علمی عملکردی معلمان دوره ابتدایی برگزار گردید


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی مرحله اول مسابقات علمی عملکردی معلمان در دروس ریاضی، علوم و فارسی در 14 منطقه و شهرستان استان برگزار گردید. در این مسابقات که باهدف ایجاد روحیه نشاط، افزایش مهارت های عملکردی و دانش افزایی در معلمان دوره ابتدایی برگزار شد معلمان در گروه های 6 نفره با یکدیگر به رقابت پرداختند . منتخبین هرمنطقه و شهرستان بر اساس سهمیه اعلامی به مرحله استانی راه خواهند یافت. شایان ذکر است مرحله استانی مسابقات در فروردین ماه 96 برگزار خواهد شد.