نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت یکپارچه و پوشش 100درصدی دوره پیش‌دبستانی


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش ، سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی استان در راستای نشست مشترک با معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان با اشاره به اهداف استقرار مدیریت یکپارچه و پوشش حداکثری کمی و کیفی در دوره پیش‌دبستانی افزود:  برابر آیین نامه اجرایی دوره پیش دبستانی که کلیات آن در کمیسیون شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است این نهاد به منظور تحقق نقش نظارتی خود در این بخش تعامل گسترده ای با سایر مجموعه ها از جمله بهزیستی دارد.

وی تصریح کرد: به منظور هماهنگی بیشتر در جهت اقدامات اجرایی مشترک برای توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستانی در استان و بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی، سلسله نشست های مشترک آموزش و پرورش استان با اداره کل بهزیستی استان در دستور کار است که خوشبختانه این دو مجموعه در راستای اهداف مشترک خود هماهنگی و تعامل کم نظیری  را با یکدیگر دارند.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر و استفاده از تجارب مشترک بر استفاده از محتوای آموزشی مناسب مطابق با اهداف یازده گانه دوره پیش دبستانی  و اخذ مجوز دریافت کد واحد سازمانی از طریق سامانه مشارکت های مردمی آموزش و پرورش وثبت اطلاعات نوآموزان در سامانه سناد نیز تاکید گردید.

 این مسئول با بیان اینکه در تفاهم نامه دوره پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش توسعه کمی و کیفی و استقرار مدیریت یکپارچه به عنوان اهداف راهبردی مورد توجه است، خاطر نشان کرد:  وزارت آموزش و پرورش علاوه ‌بر عملیاتی کردن استقرار مدیریت یکپارچه همواره بر توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستانی تاکید دارد چرا که نقش این دوره برای سایر
 دوره های تحصیلی به خصوص کاهش نرخ تکرار پایه، نقشی بنیادی و زیربنایی است.