نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح جشنواره فرشته کتابخوان در یزد برگزار شد.


محمد حسن رادمنش معاون آموزش ابتدایی اداره  کل گفت از آن جا که آموزش و پرورش نهادی است که می تواند با برنامه ریزی  های هدفمند خود به نیازهای روحی دانش آموزان پاسخ دهد و انگیزه مطالعه ، شناخت،فضایل اخلاقی فکر کردن فکر کردن و لذت خواندن را برای دانش آموزان فراهم کند تا نسلی دیندار، با اخلاق ، بردبار و فداکار و...

اندیشمند تربیت کند از این رو لازم است در مدارس به خصوص دوره ابتدایی جهت علاقه مند کردن دانش آموزان به مطالعه و جذاب کردن خواندن کتاب برای آن ها گامی اساسی  برداشته شود که یکی از برنامه هایی که در این راستا گام برمی دارد طرحی است به نام فرشته کتابخوان.

در ادامه سعیده بهادرزاده رئیس اداره دوره اول آموزش ابتدایی از مهم ترین اهداف این طرح را ایجاد انگیزه و رغبت به مطالعه تقویت فرهنگ مطالعه و پژوهش در دانش آموزان دوره ابتدایی و نهادینه کردن آن بیان نمود و می گفت این طرح در 328مدرسه مجری در سطح  استان به اجرا درآمد که نزدیک 000/50 هزار  دانش آموز را تحت پوشش قرار داد . در این جشنواره که اولین جشنواره استانی  طرح از 50 نفر از منتخبین طرح تقدیر به عمل آمد.

معاونت آموزش ابتدایی امید دارد با ادامه این طرح در سال های آتی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و توسعه آن میان دانش آموزان گام های مثبتی بردارد.