نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ديدار صميمي مديركل آموزش و پرورش باهمكاران حوزه معاونت آموزش ابتدايي استان


 
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : برگزاري اولين همايش هويت ملي كودكان ايران اسلامي در يزد به عنوان يك كار ارزشمند در كارنامه استان يزد ثبت گرديده است .
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" در این دیدار ضمن تشكر از زحمات همكاران حوزه معاونت آموزش ابتدايي اظهار داشت : برگزاري اولين همايش هويت ملي كودكان ايران اسلامي در يزد به عنوان يك كار ارزشمند در كارنامه استان يزد ثبت گرديده است و لازم است همچنان كميته ي معين هويت كودكان ايران اسلامي به فعاليت خود در اين خصوص ادامه دهد.
وی افزود : فعاليت هاي معاونت آموزش ابتدايي، عوامل اجرايي مدارس و آموزگاران در زمان بحران و آموزش مجازي جاي بسی تقدير و تشكر دارد كه عاشقانه در اين زمينه وقت گذاشتند و باعث شدند هر چند مدارس تعطيل شد ولي آموزش متوقف نگردد.
دانافرگفت : دوره پيش دبستاني دوره مهم و تاثير گذاري است و ثبت نام نوآموزان در مراكز پيش دبستاني و افزايش نرخ پوشش اين دوره از اهداف مهم استان مي باشد.
مدیر کل آموزش و پرورش تصریح کرد : تغيير رويكرد آموزش در دوره پيش دبستاني به شيوه پروژه محور و استفاده از بسته هاي آموزشي رویش براساس اهداف وزارت و در راستاي سند تحول بنيادين مي باشد. 
وی افزود: تهيه بسته ي رويش از اقدامات خاص و ارزشمند معاونت آموزش ابتدايي استان بوده ومورد تایید معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت قرار گرفته است و توصيه به الگو برداري از طرف ساير استان هانیز شده است.
دانافر گفت : سرگروههاي آموزشي به عنوان بازوان توانمند اداره مي توانند در مسير تحقق اهداف آموزش نقش قابل توجهي داشته باشند البته بايد در خصوص انتخاب آنها دقت گردد از نيروهاي توانمند با تجربه و مورد پذيرش مدارس انتخاب كردند.
"سعيده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدايي ضمن سپاس از وقت گذاري و فراهم آوردن شرايط برگزاري اين جلسه،به بيان كلياتي ازفعاليتهاي اجرايي وچشم اندازه حوزه ابتدایی استان درسال آینده  پرداخت .
وی ضمن سپاس از زحمات همکاران حوزه معاونت آموزش ابتدایی از تلاشهای بی وقفه آموزگاران پرتلاش دوره ابتدایی در آموزشهای مجازی تشکر کرد وجهاد آموزشی آنها راکه هرخانه رابه یک مدرسه تبدیل کرده راستود.وی همچنین از واگذاری تولید محتوای پایه پنجم ابتدایی در شبکه شاد از سوی وزارت خبر داد.
در ادامه هر كدام از روساي ادارات دوره اول، دوم و تكنولوژي و گروههاي آموزش ابتدايي استان به بيان اقدامات انجام شده ، اعلام چالش ها و چشم اندازمجموعه خود پرداختند.
واگذاري دبيرخانه  هويت كودكان ايران اسلامي دراستان يزد،برگزاري اولين همايش هويت كودكان ايران اسلامي باحضور وزير محترم آموزش وپرورش وديگر مسئولين وزارتي ، توليدبسته آموزشي رويش باتوجه به يادگيري مبتني برپروژه دردوره پيش دبستاني،تاليف سه جلد كتاب هويت ايراني _اسلامي،تاليف كتاب بازي ويادگيري،تهيه محتواي الكترونيكي ويژه آموزگاران توسط سرگروههاي آموزشي استان مرتبط با كارگروههاي بازي ويادگيري،ارزشيابي توصيفي،اختلالات يادگيري،سوادخواندن ونوشتن وسواد مالي،تكاليف مهارت محور وكاربست فناوري در آموزش،توليد 350مورد محتواي الكترونيكي در 6 پايه تحصيلي،تدوين 27 عنوان درسنامه ويژه دانش آموزان محروم از فضاي مجازي،جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل وانسداد مبادي بيسوادي و...رامی توان از جمله فعاليت هاي معاونت آموزش ابتدایی درسال گذشته برشمرد.