نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستاوردهای دوره ابتدائی استان یزد درشاخص های آماری به خوبی نمایان است .


به گزارش روابط عمومی اداره کل و به نقل از معاونت آموزش ابتداییرضوان حکیم زاده " صبح امروز در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش با تشکر ازاقدامات خوب استان یزد در حوزه آموزش ابتدائی گفت : آنچه از شاخص های آماری هویداست از تلاش و جدیت استان در این حوزه حکایت دارد .

حکیم زاده پوشش تحصیلی دانش آموزان درکشور را 97.16 ذکرکرد و گفت : استان یزد با شاخص آماری 98.51 بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد .

وی پوشش تحصیلی کلی دوره ابتدائی کشوررا 98.18 یاد کرد وگفت: استان یزد با پوشش 99.25 درصد، به دستاورد ممتازی رسیده است

ایشان شاخص کشوری "ارتقای دوره " را 97.50 دانست و گفت : دراین شاخص نیز استان یزدبا 97.89 درصد جایگاه بالاتری دارد.

معاون آموزش ابتدائی شاخص کشوری " تکرارپایه "در ابتدائی را 1.38 و دراستان یزد 1.23 درصد ذکرکرد و گفت : میزان تکرار پایه دانش آموزان استان یزد از میانگین کشوری پائین تراست .

رضوان حکیم زاده میزان" ترک تحصیل دوره ابتدائی" را درکشور 1.11 درصد و دراستان یزد 87./ درصد خواند و گفت : دراین شاخص نیز استان جایگاه خوبی دارد .

وی در افزود : در شاخص ترک تحصیل پایه ششم نیز شاخص کشوری 3.38 و شاخص استان یزد 2.45 درصد است که این شاخص نشان می دهد دانش آموزان پایه ششم یزد ترک تحصیل کمتر از میانگین کشور داشته اند .

ایشان تحقق این شاخص های مهم را نشان از تلاش و کوشش تک تک آموزگاران ، مدیران ومجموعه عوامل آموزش ابتدائی درکف مدارس سراسر استان دانست و با تبریک به همه دست اندرکاران تعلیم وتربیت از همراهی وبرنامه ریزی حوزه ستادی استان نیز قدردانی کرد.

وی افزود : وجود این دستاورد های خوب نباید از تلاش ما برای برای بهبود وضعیت ها بکاهد بلکه ما دررابطه با تغییر رویکردها ونگرش ها نسبت به کل مقوله تربیت وآموزش درسراسر کشور و استان یزد نیازمند تلاش جدی وهمه جانبه هستیم .

معاون وزیر آموزش وپرورش با برشمردن تلاش های ستادی برای رفع مشکلات نیروی انسانی در حوزه ابتدائی گفت : امروز کمبود نیروی انسانی دغدغه اصلی ماست.

حکیم زاده با اشاره به مصوبه 886 شورای عالی آموزش وپرورش و استانداردهایی که دراین مصوبه تعریف شده افزود:

62  درصد دانش آموزان ما در کلاس هایی با تراکم بالای 26 نفر تحصیل می کنند ، حدود 48 درصد معلمان ابتدائی ما مدرک تحصیلی مرتبط ندارند وحدود یک سوم آموزگاران ما نیز از نظر وضعیت استخدامی مستقری ندارند.

معاون آموزش ابتدائی وزیر: حرف اصلی سند تحول، تربیت و آموزش و پرورش تمام ساحتی است.