نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی راهبران آموزشی


جلسه راهبران آموزشی تربیتی یزد به صورت استانی در محل پژوهشگاه تعلیم وتربیت برگزار گردید.

جلسه استانی راهبران آموزشی تربیتی با محوریت طراحی آموزشی، نظارت آموزشی و چگونگی تکمیل فرم های نظارت آموزشی و چگونگی تکمیل فرم ها ی نظارت و اطلاعات برگزار گردید.

در این نشست آقای رادمنش معاون آموزش ابتدایی نکاتی را پیرامون نظارت مطرح نموده و از مهم ترین وظایف راهبران به  ایجاد ارتباط مناسب با معلمان چندپایه و کمک به کیفیت بخشی به مدارس چندپایه اشاره نمودند .

ایشان هم چنین تاثیر راهبران بر همکاران در دو مقوله مغز و دل را مهم دانسته و فرمودند جهت برقراری ارتباط مناسب، هدایت بخشی و محبوب شدن باید حوزه دل همکاران را بدست آورد.

در ادامه آقای میرجلیلی رئیس اداره دوره دوم نیز به موضوع چگونگی طراحی آموزشی پرداخته و مهم ترین نکاتی که در طراحی آموزشی کلاس های چند پایه باید رعایت گردد را تبیین نمودند.

در ادامه رضایی کارشناس آموزش، چگونگی تنظیم و تکمیل فرم های پنج گانه نظارت و آمار اطلاعات را برای راهبران آموزشی –تربیتی تشریح نمود. هم چنین راهبران محترم نظرات و پیشنهادات خود را با معاونت اموزش ابتدایی مطرح نمودند و در پایان هدیه و بسته های آموزشی که برای راهبران تهیه گردیده بود، تقدیم عزیزان گردید.