نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن نمادین استانی شکرگزاری قرآن در دبستان دخترانه معلم یزد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مراسم نمادین جشن شکرگزاری کسب مهارت خواندن قرآن دانش آموزان پایه سوم با حضور "سعیده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدایی  استان وهیئت همراه در دبستان دخترانه معلم یزد  برگزار شد.

کتاب قرآن پایه سوم سه هدف را در بر دارد:1. آموزش روخوانی قرآن 2. آشنایی با کلمات ساده قرآنی و معنای آن 3. انس با قرآن.

دانش آموزان طی 33 روز متوالی نسبت به آموزش روخوانی قرآن کریم اقدام می کنند و پس از دستیابی به این مهارت در طول سال، در پایان نسبت به برگزاری جشن شکرگزاری یادگیری روخوانی قرآن اقدام می گردد.