نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین بسته آموزشی در کمیته تولید محتوای دوره ی پیش دبستانی استان یزد


به گزارش روابط عمومی اداره کل  و به نقل از معاونت آموزش ایتدایی در جلسه ای که با حضور اعضای کمیته تولید محتوا تشکیل شد، بهادرزاده "معاون آموزش ابتدایی استان" گفت: پیش دبستانی یک دوره ی بسیار مهم و تاثیر گذار برای کودکان است. شکل گیری شخصیت کودکان و پایه های تفکر آن ها در این دوران صورت می پذیرد. در این میان توجه ویژه به محتوای متناسب با این سنین با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت الهی کودکان ضرورت دارد. برنامه های آموزشی وتربیتی دوره پیش دبستانی باتوجه به ویژگی کودکان باید منعطف و سیال بوده و لذت یادگیری را از کودکان نگیرد.

بهادرزاده افزود طبق اساسانامه دوره پیش دبستانی تولید محتوا دراین دوره غیر متمرکز و با توجه به شرایط فرهنگی وبومی استان ارائه می شود. در استان یزد کمیته ای برای تولید محتوا شکل گرفته که بر اساس معیار و اهداف موجود در راهنمای برنامه و فعالیت های دوره پیش دبستانی در حال تهیه بسته آموزشی متناسب با کودکان این دوره می باشد که مطابق با معیار های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است.

وی با بیان اینکه در سال آینده کلیه مراکز، مستقل و ضمیمه غیر دولتی که دارای کلاس پیش دبستانی می باشند موظف به استفاده از این بسته آموزشی هستند افزود: کتاب هایی که مجوزسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را داشته باشند می تواند در مراکز پیش دبستانی برای نوآموزان ارائه شود و استفاده از سایر محتواها وکتاب هایی که توسط انتشارات مختلف تولید می شود و گاهی برای افزایش مخاطب به ارائه مطالبی مخالف با اهداف دوره پیش دبستانی با محوریت آموزش الفبا و اعداد می پردازند ممنوع می باشد.

قابل ذکر است بسته آموزشی مذکور، با محوریت پروژه و با عنایت به بازی و آموزش مهارت ها به کودکان درحال تدوین می باشد.