نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبیین سیاست های وزیر محترم آموزش و پرورش توسط دکتر شکوهی مدیر کل دفتر آموزش دبستانی وزارت متبوع


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش این جلسه که در محل اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار گردید در ابتدا دکتر دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان ضمن عرض خیر مقدم به معرفی برنامه های انجام شده و  اقدامات پیش رو در سال تحصیلی جاری جهت کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزشی پرداخت.

سپس سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی استان به ارایه گزارشی مبنی بر فعالیت های کیفیت بخشی در این حوزه پرداخت و چالش های موجود را بیان کرد.

در ادامه  دیگر معاونین به معرفی برنامه ها و چالش ها ی حوزه خود پرداختند و پیشنهاداتی را جهت پویاتر شدن آموزش و پرورش دروه ابتدایی بیان کردند.

سپس دکتر شکوهی  مدیر کل دفتر دبستانی وزارت متبوع ضمن تشکر از دکتر دانافر و معاونین ایشان، آموزش و پرورش را دارای دو بعد نهادی و رسمی خواند که در بعد نهادی انسان باید می آموخت تا بتواند سازگاری کسب کند بنابراین این بعد عامل بقای زندگی می باشد و در بعد رسمی، آموزش و پرورش سازمان نظام یافته ای است که اولویت هایی را برای زندگی در آینده آموزش دهد.

وی سیاست های مقام عالی وزارت جناب آقای  دکتر حاجی میرزایی  را به 4 بخش تقسیم کرد که عبارتند از  : 1)پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان: شامل پاداش بازنشستگان، اجرای رتبه بندی معلمان و معوقات حق التدریسی ها و....  2) توسعه عدالت آموزشی و پرورشی :  که برای رسیدن به این هدف مدیریت منابع شامل منابع انسانی و منابع مالی مد نظر است 3) تقویت دو کانون تعلیم و تربیت: شامل خانه و مدرسه که این مهم نیازمند همسان سازی نگرش اولیاء و اهداف آموزش و پرورش است .4) توجه به نیازهای مخاطبین و ایجاد تنوع در محیط یادگیری : شامل آموزش مهارت های بنیادین با استفاده از فناوری های نوین 5) آموزش مدرسه محوری و ارتقاء مدیریت است.

در ادامه مدیرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش وپرورش سیاست های معاونت ابتدایی وزارت متبوع شامل 1) ایجاد دسترسی همه کودکان به تحصیل 2) ارایه خدمات با کیفیت آموزشی و پرورشی بیان کرد  و اظهار داشت که این اهداف از راه توجه به تربیت متوازن بر اساس سند تحول بنیادین و به رسمیت شناختن کودکی در دوره ابتدایی محقق می شود  و سپس عنوان کرد مدرسه را باید  به فضایی بانشاط وپویا برای دانش آموزان تبدیل کنیم، مدرسه باید رابطه عمیق وتنگاتنگی با زندگی واقعیدانش آموزان برقرار نماید  و مهارت هایی را آموزش دهد که دانش آموز  بلافاصله در زندگی شخصی بتواند از آن استفاده کند در این صورت دانش آموزان با عشق وعلاقه بیشتری در مدرسه حضور می یابند .

  در پایان مدیرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش وپرورش افزود: ارتقاء مدیریت آموزشگاهی یا همان برنامه تدبیر ازجمله رویکردها وسیاست های آموزش وپرورش است ومدیر مدرسه می بایست به اهداف دوره اعتقاد داشته باشدتا بتواند برنامه ها را در محیط مدرسه اجرایی نماید واز طرفی اگر مدرسه را مدنظر قرار ندهیم وتوجه به رویکرد برنامه ها ومهارت مدیران نداشته باشیم هیچکدام از اهداف آموزش وپرورش در مدرسه اجرایی نخواهد شد.