نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزرای مرحله اول ارزیابی مناطق 14 گانه در دوره ابتدایی


به گزارش روابط عمومی اداره کل  آموزش و پرورش و به نقل از معاونت آموزش ابتدایی در راستای ارتقای عملکرد شهرستان و مناطق و با توجه به طرح ها و برنامه های اجرایی دوره ابتدایی و  برش ابلاغی برنامه ای وزارت متبوع در سال تحصیلی 99-98 ارزیابی کلیه مناطق 14 گانه از تاریخ 13/11/98 لغایت 21/11/98 با حضور معاونین آموزشی و کارشناسان آموزش ابتدایی مناطق برگزار گردید

.