نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت بازی های پیش دبستانی و دبستانی


به گزارش روابط عمومی استان یزد، سعیده بهادرزاده، معاون آموزش ابتدایی از برگزاری دوره ضمن خدمت بازی های پیش دبستانی و دبستانی ویژه مربیان مراکز پیش دبستانی و آموزگاران دوره اول آموزش ابتدایی  با کد 92305707به مدت 32ساعت به صورت تئوری و عملی  در استان خبر داد و گفت

در دوره آموزشی با هدف ارتقای صلاحیت های حرفه ای مربیان پیش دبستانی آموزگاران دوره اول آموزش ابتدایی  برگزار شد.

بهادرزاده افزود: در این دوره مربیان با انواع بازی های قابل اجرا در مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی، دیدگاه های مختلف  درباره بازی، بازی و نقش آن در شکوفایی شخصیت کودکان، بازی و نقش آن در آمادگی جسمانی و مهارتی کودکان، بازی و فرهنگ، انواع بازی های بومی – محلی و سازمان یافته، شیرین کاری های معمول در بازی های کودکی، اجرای انواع بازی های با وسیله و بدون وسیله، بازی های گروهی و دونفره و بازی های تفریحی و رقابتی آشنا شدند.