نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هماهنگی معاونت آموزش ابتدایی و اداره مشارکت های مرمی در راستای توسعه کمی و کیفی دوره ی پیش دبستانی


به گزارش روابط عمومی اداره کل در این جلسه که با حضور سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی و روسای ادارات دوره اول آموزش ابتدایی و مشارکت های مردمی برگزار گردید درخصوص چگونگی نظارت بر مراکز پیش دبستانی استان، تدوین فرم یکسان و مشترک بین هردو اداره، برگزاری جلسه آموزشی ویژه ناظرین آموزشی و..... بحث وتبادل نظر به عمل آمد و باتوجه به تدوین محتوای جدید پیش دبستانی ضرورت برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که کلیه مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی در دوره های مذکور شرکت نموده و دراین مورد از حمایت های موسسان بهره مند گردند.