نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه برنامه ویژه مدرسه در محل دفتر کار معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش


در ابتدا سرکارخانم بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی استان، اهداف برنامه ویژه مدرسه را شامل تنوع بخشی به محیط یادگیری، متناسب سازی برنامه درسی با نیاز ها و شرایط اقلیمی  و جغرافیای، جلب مشارکت حداکثری خانواده ها ، ارتقای توانمندی معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در  برنامه ریزی درسی را برشمرد . وی اظهار داشت  برنامه ویژه مدرسه در سال تحصیلی98-97 توسط وزارت مطرح و در کلیه مدارس ابتدایی دوره دوم و اول متوسطه اجرا شد. در سال تحصیلی جاری نیز بنا به تأکید وزارت این برنامه با جدیت توسط مدیران در مدارس اجرا می شود که البته اجرای با کیفیت این برنامه مستلزم آموزش مؤثر مدیران، معاونان و معلمان مدارس و پایش دقیق و مستمر آن است . در این خصوص دوره ضمن خدمت تأمین مدرس میانی با همکاری معاونت برنامه ریزی و پژوهش در نظر گرفته شده  که به زودی اجرا خواهد شد.

در ادامه محمدرضا میرجلیلی رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی  گزارشی از اقدامات انجام شده در سال گذشته، کارگاه های برگزار شده، ارسال نمونه تقویم اجرایی ویژه کلاس های چهارم و پنجم و برنامه های سال جاری را مطرح کرد و اذعان داشت مدیران مدارس در مجموع موظفند در طول یک سال تحصیلی 60 ساعت از زمان آموزش را به برنامه ویژه مدرسه اختصاص دهند که بعد از اجرای دوره تأمین مدرس میانی توسط استان، دوره ضمن خدمت 12 ساعته برای معلمان مدارس اجرا خواهد شد.ضمنا برای تمامی مدارس کتاب راهنمای برنامه ویژه مدرسه تهیه شده و به زودی بین مدارس توزیع خواهد شد.