نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اوّلین جلسه کارگروه تخصصی ارتقاء سواد خواندن و نوشتن در دوره ابتدایی


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش به نقل از سعیده بهادرزاده "معاون آموزش ابتدایی استان" اولین جلسه بررسی آسیب ها و چالش های سواد خواندن و نوشتن و ارائه راهکارهای تقویت این مهارتها با حضور کارشناسان حوزه معاونت آموزش ابتدایی و تعدادی از اعضای انجمن علمی معلمان ابتدایی استان برگزار گردید.

ابتدا اعضای گروه راجع به نقش تاثیرگذار محتوای آموزشی، روش تدریس، نوع تکالیف ارائه شده، نگرش والدین و معلمان و... در سواد خواندن و نوشتن بحث و تبادل نظرنموده و در پایان پیشنهادات ذیل ارائه گردید.

-برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه معلمان ابتدایی در خصوص شیوه های تقویت مهارتهای خواندن و نوشتن با حضور اساتید مطرح استان وکشور.

-برگزاری همایش ویژه والدین به منظور آگاه سازی آنها نسبت به تاثیر سواد خواندن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

-لزوم توجه ویژه ناظران و راهبران آموزشی به موضوع سواد خواندن و نوشتن در بازدیدهای مدارس