نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون راهبر آموزشی


برگزاری  آزمون سنجش صلاحیت علمی متقاضیان  راهبر آموزشی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرروش استان یزد بر اساس دستورالعمل شماره 200/82251 مورخ  95/5/19 معاونت آموزش ابتدایی  وزارت متبوع آزمون سنجش صلاحیت علمی متقاضیان راهبر آموزشی استان با حضور همکاران متقاضی به صورت استانی در محل مرکز آموزش نیروی انسانی امام محمد باقر(ع) در روزشنبه 20 شهریور برگزار گردید. سؤالات به  صورت چهار گزینه ای از سرفصل های ارزشیابی کیفی- توصیفی، نظارت و رهبری آموزش، روش آموزش تلفیقی در چند پایه و آیین نامه اجرایی مدارس طراحی گردید. پس از بررسی نتایج آزمون به تعداد 2 برابر ظرفیت  هر منطقه از عزیزان جهت مصاحبه دعوت به عمل خوهد آمد و پس از آن راهبران مناطق 14 گانه  استان معرفی خواهند شد.