نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون دانش افزایی مدیران پیش دبستانی


برگزاری آزمون دانش افزایی مدیران، معاونین و مربیان مراکز پیش دبستانی استان یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش معاونت آموزش ابتدایی در راستای دانش افزایی و ارتقای مهارت های حرفه ای مدیران، معاونین و مربیان مراکز پیش دبستانی، آزمون دانش افزایی برگزار نمود. آزمون در روز سه شنبه مورخ08/12/96 به طور همزمان در سراسر استان برگزار گردید و بیش از 86 درصد مدیران، معاونین، و مربیان مراکز     پیش دبستانی در آن شرکت نمودند. گفتنی است برای افرادی که به 80درصد سؤالات پاسخ صحیح دهند گواهی موفقیت در آزمون صادر خواهد شد و افراد برتر مورد تقدیر این معاونت قرار خواهند گرفت.