نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت از بسته آموزشی نوآموزان پیش دبستانی با عنوان بسته رویش رونمایی شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون وزیر در این مراسم گفت: یکی از الزامات ما در اسناد بالادستی این است که در دوره پیش دبستانی بر اساس اصول روانشناسی رشد و یادگیری باید از فعالیت های مداد کاغذی و چاپی به سمت برنامه های پروژه محور و فعالیت محور برویم. خوشبختانه استان یزد در این زمینه یکی از استان های پیشتاز است و کار بسیار ارزشمندی توسط کمیته تولید محتوای این استان انجام شده است.

که امیدواریم پس از پایش نهایی دیگر استاهنها نیز از آن الگو بگیرند چون این شیوه آموزش از الزامات ما و براساس اسناد بالادستی می باشد.

حکیم زاده اضافه کرد در این ارتباط دستورالعمل مشترکی با سازمان پژوهش و برنامه ریزی تدوین شده است که تاکید به حرکت به سمت پروژه محوری دارد بسته آموزشی رویش که در استان یزد تهیه شده است نیز در این راستا عمل کرده و محتوا را به صورت پروژه های تلفیقی در اختیار نوآموزان قرار داده است تا خود به مشاهده و کاوش در محیط اطراف خود بپردازند. هر چند تهیه اینگونه محتواها کاری دشوار است و نیاز به بسترسازیهای لازم مثل آموزش مربیان و مدیران وتوجیه والدین را دارد که در استان یزد خوشبختانه این اتفاق افتاده که باید به آنها تبریک و دست مریزادگفت.

از این به بعد هر کس سوال کند که آیا این شیوه برای کودکان امکان اجرایی دارد با افتخار می گوییم، بله امکان پذیر است و استان یزد در این زمینه پیشتاز بوده است.