نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش از کارگاه های ارتقای مهارت های حرفه ای و توانمند سازی نیروی انسانی معاونت آموزش ابتدایی

در راستای توانمند سازی نیروی انسانی دوره ابتدایی و تربیت مدرسین استانی کارگاه ارتقای مهارت های حرفه ای و توانمند سازی نیروی انسانی در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی عباسعلی دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان  با حضور در جمع 350 نفر از معلمان منتخب مناطق 14گانه و اساتید دانشگاه  فرهنگیان که در کارگاه های آموزشی دروس ریاضی ، علوم و فارسی شرکت کرده بودند، در باب اهمیت بهسازی وتوانمند سازی نیروی انسانی گفت : با نگرش به این فرضیه که افراد اطلاعات و مهارتهایی که در دوره تحصیلات رسمی خود آموخته اند لزوماً نمی توانند تا پایان دوره خدمت کارآمد و اثربخش باشند  راهکار اصلی برای کارآمدی و اثربخشی، «آموزش نیروی انسانی» است. آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام نشدنی نمی باشد. کارکنان در هرسطحی از سطوح سازمان محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است .

مدیر کل آموزش و پرورش در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع معلمینی که شوق یادگیری شان باعث شده در بازه زمانی کنونی که تعطیلات مدارس هست در این جمع حضور پیدا کنند گفت امیدوار است که از این فرصت آموزشی پیش آمده حداکثر استفاده را داشته باشند و علاوه بر ایجاد هماهنگی و همدلی با افزایش دانش خود اطلاعات شغلی و برداشت های تقریبا یکسانی را در خود ایجاد کنند.