نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید آموزشی – پرورشی از مدارس چند پایه و روستایی شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومی اداره کل و به نقل از معاونت  آموزش ابتدایی  از مدارس چند پایه و روستایی شهرستان تفت بازدید به عمل آمد.کارشناسان آموزش ابتدایی اداره کل به همراه راهبران آموزشی شهرستان در راستای تحقق عدالت آموزشی و توجه جدی به دانش آموزان محروم در کلاس های چند پایه از شش مدرسه روستایی بازدید نموده و ضمن بررسی نحوه آموزش معلمان و وضعیت تحصیلی دانش آموزان به بررسی مشکلات و چالش های پیش روی همکاران پرداختند .

همچنین جهت  ارتقای سطح توانمندی معلمان  تصمیم به برگزاری کارگاه های روش نوین آموزش درکلاس های چند پایه و برنامه نویسی گردید. همچنین به جهت بهره مندی هرچه بهتر دانش آموزان از وسایل آموزشگاهی مساعدت هایی در این زمینه صورت پذیرفته است.

 

آدرس کوتاه: