نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

این متن برداشتی است آزاد نوشته علیرضا جلالی، مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد که در اختتامیه نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی قرائت شد.


امروز برپشت بام های خانه های قدیمی یزد که بودیم نکته ای توجهم را جلب کرد آنچه همه خلاقیت بود و آفرینش گنبدها، تکراری نسبت به هم نداشتندحتی مناره ها متفاوت بودند بادگیرهای به ظاهر یکسان؛ همه مهر فردی خلاقیت و آفرینش نو را به خود داشتند.

به این اندیشیدم که چقدر کهنه های ما برای ما نو هستند اصلا اگر روح خلاقیت و هنر و زیبا شناختی در تولید اثری لحاظ شود هرگز کهنه نمی شود. هرجه قدیمی ترمی شوند قیمتی تر می شوند .

هویت واژه ای است که باید از مفهوم های معمول آن به زاویه جدیدی از آن هم گریخت زاویه ای کمتر دیده شده و خلاقانه و آن هم نو شدن دائم آن است و آن هم شکستن دائم داشته های قطعی آن است.

هویت مثل رودخانه در هر لحظه حالی دارد متفاوت از قبل و اتفاقات شباهتش به رودخانه زیاد است که می گوید: آواز زیبای رودخانه به خاطر سنگ هایی است که در مسیر آن قرار گرفته اند و ارزش هویت انسان به خاطر برخوردهایی است که دائم در حال اتفاق است ارزش آن به خاطر شکست های مدام و ساختن های مدام آن است.

این همایش دو روزه از جنس همین هویت و از همین زاویه دید برگزار شد و هیچ تکراری در کار نبود جز عنوان کلیشه ای همایش که می توانست گریبانگیر مجریان برنامه شود.

شروع کار و نزدیک یک سال قبل، هیچ چیز نبود جز واژه مبهم هویت، اطمینان از اینکه کودکان دبستانی کوچکترین هایی هستند که اهمیتشان بزرگ است، هیچ چیز نبود جز یک ایده ناب که هویت را شکافت و به شش محور همایش ملی تبدیل کرد کاری که کوزه گر را در کوزه انداخت.

ایده ناب مقبول افتاد و هر شش محور همایش برای سطح ملی و اجرای آن در استان یزد مصوب شد اما به مدد خدا و همت والای همه تیم برنامه ریز، ساختاری خلق شد که به آن نباید گفت همایش بلکه شاید نام گردهمایی علمی ـ پژوهشی و یا نام دو روز با هویت برای هویت کودکان پیش دبستانی بیشتر زیبنده آنچه باشد که گذشت چرا که همایش ها اغلب بیشترین شباهت را به نظریه گوتیر، نظریه پرداز برنامه درسی با عنوان پاندول های آموزشی داد.

همان هایی که بی پشتوانه علمی و نیازسنجی است از جایی شروع می شوند و اعتبارات آموزش و پرورش را صرف می کنند و تا جایی می روند و بعد تمام. دوباره به نقطه شروع بر می گردند.

اما این دو روز با هویت برای هویت کودکان پیش دبستانی با توجه به سند تحول بنیادین یک پشتوانه علمی داشت و خوشبختانه مثل خود واژه هویت پایانی نخواهد داشت یعنی نام اختتامیه به قریبه حذف نام همایش، حذف خواهد شد پس این مراسم باشد مراسم پیمان ما و شما برای اینکه با تلنگرهای این دو روز تصمیم بگیریم؛ برنامه ریزی و هزینه کردن را برای کودکان پیش دبستانی مهم بدانیم و مراقب عناصر هویت ساز باشیم.

نمای آخر؛ روز یکم آذرماه سال 97 سالن پردیس فرهنگیان شهید پاکنژاد یزد هستیم بازهمه چیز مثل یک سال قبل است !!!همان هیچ چیزها  !!!
 هیچ چیز نیست جز، واژه مقدس تر وآشنا تر و روشن تر هویت !!
هیچ چیز نیست جز، اطمینان بیشتر به اینکه کودکان کوچکترین هایی هستند که اهمیتشان بسیار بزرگ است.
 هیچ چیز نیست جز، یک ایده ناب که باید هویت را بشکافد نه در ۶ محور همایش؛ که به هزاران هزار راه و روش نرفته و به هزاران لطایف الحیل مناسب ؛ تا سرانجام به دورنمای تربیتی حیات طیبه در همه مراتب آن نزدیک شویم انشالله.

آدرس کوتاه: