نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز دوره استانی آموزش مدرسین برنامه ارزشیابی کیفی- توصیفی در یزد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سعیده بهادرزاده معاون آموزش ابتدایی استان در اولین جلسه دوره آموزشی مدرسین برنامه ارزشیابی کیفی - توصیفی   اظهار داشت تغییر مطلوب و سازنده در بینش، نگرش و رفتار دانش آموز در دستور کار  آموزش و پرورش قرار دارد. ما به دنبال این هستیم که افرادی فرهیخته با توانایی  بالا و عملکرد مطلوب خروجی  دوره ابتدایی باشند که تغییر شیوه ارزشیابی  از کمی به توصیفی با هدف درک درست از سطح پیشرفت و عملکرد کاری دانش آموزان در این دوره می باشد. در این شیوه میزان اضطراب دانش آموزان که مختص شب های امتحان است  کاهش یافته و دانش آموزان در جریان یک یادگیری هدفمند  و آگاهانه قرار می گیرند. وی مشکل اصلی و اساسی در اجرای ارزشیابی توصیفی را شیوه نگرش بعضی معلمان و اولیاء دانش آموزان دانست و گفت نیاز به بستر سازی و ایجاد فضای مطلوب و سازنده برای تغییر نگرش آن ها داریم.

"بهادرزاده" هدف از برگزاری این دوره مدرسی را بازآموزی مطالب آموخته شده در زمینه ارزشیابی توصیفی، آسیب شناسی، رفع اشکالات، یکسان سازی شیوه آموزش، کاربرد ابزار ، شیوه های بازخورد مؤثر به دانش آموزان و مروری بر چیستی، چرایی و چگونگی اجرای این شیوه ارزشیابی بیان کرد.

وی در ادامه اظهار داشت 45 نفر از  مدرسین منتخب از نواحی و مناطق  چهارده گانه پس از حضور در این دوره 16 ساعته به عنوان سفیران ارزشیابی توصیفی  و ناظرین طرح در مدارس،  دوره بازآموزی را در شهرستان ها و مناطق برای معلمان برگزار خواهند کرد.

در پایان " بهادرزاده" ارتقاء کیفیت آموزشی در مدارس را مهم ترین نتیجه برگزاری این کارگاه ها ذکر کرد و اظهار  امیدواری کرد با افزایش سطح آگاهی آموزگاران  و با به کار بردن روش های متنوع در تدریس و ارزشیابی پویا و توانمند ساز بتوانیم دانش آموزان را بهتر در سفر یادگیری همراهی کنیم .