نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج استانی طرح الگوی برتر مدیریتی


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش وبنا به اعلام معاونت آموزش ابتدائی طرح الگوهای برتر مدیریتی با هدف ایجاد بستر مناسب جهت تحول و تبادل تجربیات آموزشی تربیتی مدیران و معاونین دوره ابتدایی برگزار گردیده است

محمد حسن رادمنش افزود :  پس از راهیابی 26 طرح منتخب مناطق و نواحی به مرحله استانی ،  طرح های ارائه شده درمرحله استانی نیزمورد ارزیابی و داوری قرارگرفت و  8  طرح رتبه برتراستان را کسب کردند .