نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص ورود و ثبت اطلاعات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی دانش آموزان در سامانه سناد


اطلاعیه در خصوص ورود و ثبت اطلاعات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی دانش آموزان در سامانه سناد

(براساس بخشنامه وزارتی شماره 66015  و  بخشنامه استانی شماره 41/9706 مورخ 22/03/98)

معلمان، معاونین و مدیران محترم مدارس دوره ابتدایی استان

با سلام و احترام؛

ضمن تقدیر از تلاش های ارزشمند شما در حوزه آموزش ابتدایی در اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت ها، به اطلاع می رساند در راستای اجرای سیاست های معاونت آموزش ابتدایی در خصوص ارتقاء سطح کیفی برنامه ارزشیابی تحصیلی- تربیتی دوره ابتدایی، توجه همکاران محترم را در خصوص ورود اطلاعات و ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی دانش آموزان، به نکات ذیل جلب می نماید:

  1. شایسته است ورود و ثبت اطلاعات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش آموزان منحصرا در سامانه سناد به نحو مطلوب و دقیق صورت پذیرد.  

  2. ضمن تاکید مجدد بر اجرای بخشنامه فوق الذکر، به اطلاع می رساند استفاده از هرگونه نرم افزار و برنامه الکترونیک دیگر در این خصوص (که از سوی وزارت متبوع اعلام نشده باشد)، برای ورود و ثبت اطلاعات ارزشیابی تحصیلی- تربیتی دانش آموزان غیر قانونی می باشد و هر گونه تخطی از این امر تخلف محسوب می شود.

  3. مسئولیت حسن اجرای موارد یاد شده در مدارس به عهده مدیر محترم آموزشگاه می باشد.