نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعيه ارزیابی برنامه تدبير در سامانه همگام


مديران محترم مدارس دوره ابتدايي

سلام عليكم

      با احترام و آرزوي توفيق روز افزون، ضمن سپاس از زحمات ارزشمند شما بزرگواران در اجراي مطلوب برنامه تدبير در طول 4 سال گذشته و سال جاري، همانگونه كه مستحضر هستيد در سال جاري با توجه به انتظارات و برنامه هاي ابلاغي سال 1398 قرار بر این بود فرم شماره 6 برنامه تدبیرتوسط مناطق تهيه و تدوين شده و به مدارس ابلاغ شود و بر آن اساس سامانه آن نیز متناسب با فعالیت های پیش بینی در فرم مذکور به صورت منطقه ای طراحی گردد.

 اما پس از تلاش هاي فراوان در اين زمينه، با توجه به محدوديت هاي موجود امكان راه اندازي سامانه به صورت منطقه­اي مهيا نگرديد. لذا با توجه به ضرورت حفظ سامانه تدبير، استفاده از گزارشات آماري مربوطه، انجام نظارتهاي الکترونیکی و ثبت تلاش هاي انجام شده مدارس (نتايج خودارزيابي اوليه ، تدوين برنامه سالانه ) و... سامانه تدبير همانند سنوات گذشته به صورت متمركز از 9 دي ماه لغايت 9 اسفند ماه فعال می گردد.(فرم شماره 6 سامانه حاوی فعالیت هایی است که بر اساس اسناد بالادستی و برنامه ابلاغی سال 98 با مشارکت معاونت های مختلف تهیه شده است.)

از آنجا که به طور طبیعی محتوای فرم6 مناطق با وجود اشتراکات، متناسب با شرایط و اقتضائات هر منطقه تفاوتهایی خواهد داشت ، ضروري است مديران محترم برای تكميل فرم مذکور در سامانه همگام بر اساس گام هاي ذيل اقدام نمايند.

گام ا: تطبيق فعاليت هاي فرم 6 سامانه با فعاليت هاي فرم 6 ارسال شده از مناطق

نكته: در صورتي كه از سوي مناطق فرم 6 تا كنون ارسال نشده باشد ، ملاک عمل برای مدارس فرم سامانه است.  از این رو  برنامه سالانه و امتیازات خودارزیابی در سامانه بارگذاری شود.

گام 2: پس از تطبيق فعاليت ها، امتيازخودارزيابي اوليه فعاليت هاي مشترك ثبت شود.

نكته: عناوین برخي فعاليت هاي مندرج در فرم ارسالی مناطق با فعاليت هاي سامانه متفاوت اما در اهداف مشترك هستند كه مي بايست اين دسته از فعاليت ها نيز پس ازشناسايي و تطبيق، امتياز خودارزيابي آنها  ثبت گردد.

گام 3: فعاليت هايي كه در سامانه هستند ولي قابليت تطبيق با هيچ يك از فعاليت هاي منطقه را ندارند. مديران

مي توانند:

- فعاليت مذكور را به برنامه سالانه مدرسه اضافه نموده و امتياز خودارزيابي آن را ثبت نمايند.

- در صورت تشخيص عدم ضرورت فعاليت را حذف نمايند.

نكته: براي حذف فعاليت ها ،كافي است مديران در سامانه و در مقابل آن فعاليت هيچ عدد يا علامتي درج ننمايند. (گزينه را خالي بگذارند)

گام 4: فعاليت هايي كه در فرم 6 منطقه درج شده  ولي در سامانه درج نشده اند و قابليت تطبيق نيز ندارند، براي رفع اين مشكل در سامانه فعاليتي تحت عنوان" فعالیت هایی که در فرم ارسالی مناطق وجود دارد و در فعالیت های سامانه جای نمی گیرد." اختصاص يافته است كه مديران محترم مي بايست عناوين اين دسته  از فعاليت ها را در يك فرم (word) (نمونه فرم ذيل) جداگانه همراه با نمرات خودارزيابي تايپ نموده و نسبت به محاسبه ميانگين آن اقدام و نمره ميانگين را برای فعاليت فوق در سامانه درج و فرم مذكور را در همان قسمت دانلود نمايند.

فرم مخصوص فعاليت هايي كه در فرم مناطق وجود دارد ولي در فرم سامانه درج نشده و قابليت تطبيق نيز ندارد.

عنوان ساحت

عنوان فعاليت

نمره خودارزيابي

مثال: ساحت تعليم وتربيت اعتقادي ، عبادي و اخلاقي

1-

 

2-

 

3-

 

و..

 

جمع نمرات خودارزيابي

 

ميانگين: جمع نمرات تقسيم بر تعداد فعاليت ها