نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمی مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی در استان یزد برگزار شد.


آزمون علمی مدیران و مربیان مراکز پیش دبستانی در استان یزد برگزار شد.

 آقای محمدحسن رادمنش معاون آموزش ابتدایی استان یزد گفت: این آزمون در راستای ارتقاء  مهارت های علمی کیفیت بخشی به آموزش و توسعه مهارت حرفه ا مدیران و مراکز پیش دبستانی استان برگزار گردید.

وی افزود: دانش افزایی مربیان و مدیران مراکز دوره پیش دبستانی یکی از موارد مدنظر برنامه عمل این دوره در استان یزد می باشد که علاوه بر آموزش های حضوری در زمینه های مهارت های قصه گوی ،شعر خوانی سرود و... جهت افزایش دانش محتوایی آزمون های کتابخوانی بهتر مدنظر قرار گرفته است.

در این آزمون نزدیک به 98% از مدیران و مربیان  مراکز پیش دبستانی استان در نواحی و مناطق 14 گانه  یزد شرکت نمودند که بر گواهی دانش افزایی اعطا خواهد شد و از افرادی برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.